Er du på jakt etter unge folk med høyere utdanning? Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Trainee Trøndelag og KystTrainee ordningen!

Trainee Trøndelag 

For at næringslivet skal kunne vokse og være bærekraftig, trenger vi alle tilgang på god arbeidskraft og rett kompetanse.

Øyregionen Hitra og Frøya har, som resten av Trøndelag og Norge, en stor utfordring med å rekruttere nok og relevant arbeidskraft. Det ønsker både vi og Blått Kompetansesenter å gjøre noe med! Som en del av Trainee Trøndelag, drifter vi sammen en regional ordning som heter KystTrainee. Her jobbes det med bedrifter og studiemiljøer om rekruttering av høyt utdannede kandidater.

Hvorfor ansette en trainee? 

Å ansette en trainee gir deg en unik mulighet til å få inn unge og nyutdannede mennesker med høy og relevant kompetanse. Du får engasjerte, arbeidslystne og framoverlente arbeidstakere. Sammen med den gode kompetansen og erfaringen dere har bygget opp over år, vil dette kunne inspirere og hjelpe din bedrift til å utvikle seg videre.

Vi kan hjelpe deg med å ansette trainee 

Thomas Gjedebo, prosjektleder i KystTrainee, har et bredt samarbeid med næringslivet på Hitra og Frøya. Med et stort nettverk innen utdannings- og forskningsmiljøer, jobber han aktivt for å sikre dyktig og nyutdannet ungdom til spennende jobber i øyregionen.

Thomas Gjedebo

Prosjektleder Trainee – Thomas Gjedebo

Telefon: 957 27 354

E-post: thomas@bksnorge.no

Hva er en trainee?

En trainee får arbeidskontrakt i ett til to år, med konkurransedyktig lønn. Traineen tar del i et sterkt faglig og sosialt nettverk med andre bedrifter og traineer.

Det som skiller en traineestilling fra en ordinær stilling, er den tette oppfølgingen samt muligheten til å jobbe på ulike avdelinger i bedriften

Trainee & egenskaper

  • Engasjert i sitt fagfelt
  • Ivrig på å lære, og med 
  • mot til å utforske nye arbeidsområder 
  • Stor arbeidslyst!