Ved å bli med i næringshagen åpner du flere dører. Du får tilgang til kompetanse, støtte og et stort nettverk.
Vi er her for bedrifter i oppstartsfasen, og for bedrifter som ønsker vekst. Tilgang til arbeidskraft og kompetanse er et åpenbart konkurransefortrinn, og også et behov bedriftene i øyregionen Hitra og Frøya etterspør. Derfor jobber vi med dette hver eneste dag.

Endring blir mulighet

Vår jobb er å bygge på vilje til endring, vilje til å tenke nytt og vilje til vekst. Vi hjelper bedriftene med å ta tak i samfunnsendringer - la de bli et konkurransefortrinn.

Litt fakta

Næringshagen for Hitra og Frøya ble etablert april 2021, og driftes av Blått Kompetansesenter.

Hvorfor bli med i næringshagen?


Hvorfor bli med i næringshagen?

Ved å bli med i næringshagen blir du hva vi kaller en målbedrift i næringshagen. For å bli målbedrift må du være en liten eller mellomstor bedrift. Bedriften må ha ambisjoner om bærekraftig vekst. Bærekraftig vekst er når bedriften jobber for å:

 • Øke eller beholde antall arbeidsplasser
 • Øke omsetning, likviditet og lønnsomhet i bedriften
 • Skape bærekraftige løsninger

Som målbedrift blir dere med andre ord målt på det samme som oss i næringshagen: Bidrar vi til vekst og verdiskaping i Norge?

Sammen skal vi få dette til å skje. Derfor gir vi deg og din bedrift: 

 • En egen utviklingsavtale med oss, der vi blir enige om hva vi skal hjelpe til med. I avtalen er det inkludert timer som vi kan bruke for din bedrift uten ekstra kostnad.
 • Rådgivning og hjelp fra erfarne forretningsutviklere som kjenner næringslivet lokalt. Vi har gunstig timepris for små og mellomstore bedrifter på Hitra og Frøya.
 • Hjelp til å utvikle innovative prosjekter, skaffe finansiering og til å bli mer synlig.
 • Invitasjoner til kurs, møter og konferanser arrangert av oss eller våre samarbeidspartnere.
 • Tilgang til Videocation, en læringsportal med korte, smarte kurs om ting du har bruk for på jobben.

 

Bygge nettverk

I næringshagen blir du del av et større nettverk av målbedrifter og partnerne, på tvers av bransjer. Du får også tilgang til institusjoner innen forskning og utvikling, finansiering og utdanning.

Vi tror at koblinger på tvers av bransjer, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner, er nøkkelen til suksess. Slik skal vi bidra til vekst, utvikling og etablering av næring på Hitra og Frøya.

 

Hjelp til å skaffe folk

For at næringslivet skal kunne vokse og være bærekraftig, trenger vi alle tilgang på god arbeidskraft og rett kompetanse.

Øyregionen Hitra og Frøya har, som resten av Trøndelag og Norge, en stor utfordring med å rekruttere nok og relevant arbeidskraft. Det ønsker både vi og Blått Kompetansesenter å gjøre noe med! Som en del av Trainee Trøndelag, drifter vi sammen en regional ordning som heter KystTrainee. Her jobbes det med bedrifter og studiemiljøer om rekruttering av høyt utdannede kandidater.

Les mer om vår trainee-ordning her.

 

Hva ønsker vi tilbake?

Samarbeid går begge veier. Næringshagen skal være et aktivt og framoverlent nettverk, der dere er med å bidrar med innhold og utvikling. Vårt ønske er at dere bruker oss aktivt, spør oss om råd og deltar på samlinger. Dette trenger vi for å skape koblinger og gode dialoger, slik at nye spennende muligheter får spire!

Ønsker du priser og mer informasjon på det å bli målbedrift, ta kontakt med:

Sølvi Nordin – Leder Næringshagen for Hitra og Frøya

Telefon: 459 14 315

E-post: solvi@bksnorge.no

Ønsker du å bli målbedrift? send oss en e-post i dag!

Sammen jobber vi for å

 • Tiltrekke ny arbeidskraft
 • Tilrettelegge for nyetableringer
 • Holde fokus på bærekraft og internasjonalisering
 • Synliggjøre Hitra og Frøya som en innovativ og attraktiv øyregion

Vi tilbyr

 • Egen kontaktperson
 • Hjelp til forretningsutvikling
 • Veiledning og hjelp til å søke støtte og midler
 • Nettverk og en felles møteplass
 • Kompetanseheving i form av kurs, workshops m.m.
 • Digitale læringsverktøy og ressurspersoner
 • Synlighet og profilering
 • Tilbud om leie og bruk av lokaler i øyregionen og i Trondheim

Trainee Trøndelag

I næringshagen får du tilbud om å bli med i Trainee Trøndelag. Er du på jakt etter kandidater med høy utdanning, er dette noe vi varmt kan anbefale.