Her møter du blant andre:

Odd Inge Mjøen

Odd Inge Mjøen kan mye om å lede på godt og vondt. Han er mannen som samlet sør og nord til et felles Trøndelag. Gjennom sine styreverv har han den siste tiden ledet an i innføringen av ny helseplattform i Helse Midt-Norge, og etableringen av fornybarselskapet Aneo (TrønderEnergi/ HitecVision).

Han har et bankende hjerte for Trøndelags distriktsarbeidsplasser, og er styreleder i Blått Kompetansesenter. Odd Inge kommer til Dolmsundet for å dele sine erfaringer om ledelse i medgang og i motgang.

Knut Ivar Karevold har tretti års erfaring med å hjelpe store og små bedrifter med ledelse og organisasjonsutvikling, blant annet innenfor matproduksjon, energi og teknologi.

Han er daglig leder i Institutt for Klimapsykologi, hvor han jobber med bærekraftsledelse. Han har doktorgrad i økonomisk psykologi, og er førsteamanuensis på Bærekraftslaboratoriet, Universitetet i Oslo. Har har undervist på Handelshøyskolen BI, og vært gjesteforsker på Harvard University. Knut Ivar leder samtalene, og vil hjelpe oss med å få ny innsikt og inspirasjon til å drive god ledelse.

Videocation

Kunskap der du trenger det, når du trenger det

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.

Sjekk ut Videocation her!