KI og næringshagen

Som ny partner i Næringshagen for Hitra og Frøya, har de engasjert Blått Kompetansesenter til å lede prosjektet for grønn omstilling. – Vi er stolte over at KI tar initiativ og investerer i kunnskap som er viktig for å skape et mer bærekraftig Trøndelag, sier Sølvi Nordin, leder av næringshagen. Målet er at alle i KI skal få den kompetansen og de verktøyene de trenger for å drifte bærekraftig i sin arbeidshverdag, både ledere og øvrige ansatte.

BIO-midler fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune kan gi tilskudd til bedriftsintern opplæring til nettopp slike formål. Det kommer godt med i et prosjekt som har en total ramme på to millioner kroner

– Vi ønsker å takke fylkeskommunen. Tildelingen er helt avgjørende for at vi kan sette i gang med det vi anser som et svært viktig prosjekt for konsernet, avslutter Stein Gunnar Nilsen.

Totalt rommer KI Investeringsselskap mellom tyve og tretti bedrifter i Trøndelag, mange lokalisert i øyregionen Hitra og Frøya.