Arbeidsprosessen for kommunalt næringsfond steg for steg
Kontaktpunkt

1. Kontakt

Kom i kontakt med førstelinjetjenesten og Blått Kompetansesenter via e-post. Vi har flere bedriftsrådgivere som kan hjelpe. Vi stiller deg spørsmål og innhenter så mye informasjon som mulig. Dette for å være best mulig forberedt til vårt første møte.

Første møte

2. Første møte

Her ønsker vi å bli bedre kjent med deg og ditt behov. Kartlegge veien videre - finne ut av hva vi kan bistå med, enten det er å gjennomføre en markedsundersøkelse, opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap, søke tilskuddsordninger som kommunalt næringsfond eller andre støtteordninger. Vi kan også bidra med utvikling av egen bedrift, prosjekt eller idé.

Oppfølging

3. Oppfølging

Du får tilgang på relevante verktøy Blått Kompetansesenter bruker - dette vil hjelpe deg i gjennomføringen. Ved søknad om tilskuddsordninger vil du få søknadskriterier og maler tilpasset den aktuelle ordningen.

Underveis

4. Underveis

Våre bedriftsrådgivere jobber videre for å finne nyttig informasjon og svar på spørsmål. Her kan bedriftsrådgiver bistå med å finne aktuelle støtteordninger. Sammen drøfter vi muligheter og eventuelle begrensninger i prosjektet.

Etterarbeid

5. Etterarbeid

Våre bedriftsrådgivere jobber videre for å finne nyttig informasjon og svar på spørsmål. Her kan bedriftsrådgiver bistå med å finne aktuelle støtteordninger. Sammen drøfter vi muligheter og eventuelle begrensninger i prosjektet.

Veien videre

6. Veien videre

Veien videre er i praksis opp til deg. Likevel; vi vil gjerne bli oppdatert om utviklingen i prosjektet, og tar gjerne en prat!