Næringhagen for Hitra og Frøya

Næringshagen ble etablert april 2021, og driftes av Blått Kompetansesenter AS. Hos oss møter du erfarne forretningsutviklere, prosjektledere, markeds- og kommunikasjonsrådgivere.

Næringshagen skal være et aktivt og framoverlent nettverk, der dere som målbedrifter og partnere bidrar til å skape innhold og utvikling. Vårt ønske er at dere bruker oss aktivt, spør oss om råd og deltar på samlinger. Dette trenger vi for å skape koblinger og gode dialoger, slik at nye spennende muligheter får spire. Du kan lese mer om dine fordeler som målbedrift eller partner her.

Og ja, det skjer mye hos oss – det liker vi svært godt! Siden oppstarten har vi nå, per august 2022, gjennomført 48 prosjekter, og vi har flere spennende prosjekter gående – og på gang. Vi har 31 målbedrifter og 6 partnerbedrifter. Alt dette på bare 16 måneder. Vi har besøkt mange bedrifter, blitt kjent med mange flinke folk i både små og store bedrifter. Vi vil gjerne bli kjent med flere!

Så;

ønsker du å starte ny bedrift? Vil du vokse? Trenger du hjelp til å finne folk eller til å gjennomføre et prosjekt? Ta kontakt med oss! Vi har et dyktig team, et bredt nettverk, og vi kan hjelpe deg med å finne støtte og gode løsninger. Vi ivrer for å skape mer og bærekraftig næringsutvikling i øyregionen Hitra og Frøya – sammen med dere. Her skal det være attraktivt å jobbe og bo, og det skal være attraktivt å komme på besøk!

Sølvi Nordin
Sølvi Nordin

Leder, Næringshagen for Hitra og Frøya

Besøk oss gjerne

Hovedkontoret til Blått Kompetansesenter finner du på Sistranda, sentralt på Frøya. Her sitter vi tett på andre bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Siden øyene er relativt små, sitter vi i grunnen tett på næringslivet generelt, i øyregionen Hitra og Frøya.

Vi har også kontorer på Blåbasen ved Nyhavna i Trondheim. Her kommer vi tett på våre samarbeidspartnere som er lokalisert i byen, som for eksempel NTNU, Sintef og Trøndelag fylkeskommune.

Adresse og kontaktinfo finner du nederst på siden.

Blått Kompetansesenters eierstruktur