Næringshagen for Hitra og Frøya er et prosjekt som ligger under selskapet Blått Kompetansesenter AS.
Dette betyr at vi ledes av styret til Blått Kompetansesenter.

Odd Inge Mjøen

Odd Inge Mjøen


Mette Rønningen

Mette Rønningen


Styremedlem

Kjell Olav Skjølsvik

Kjell Olav Skjølsvik


Styremedlem

Helge Gåsø

Helge Gåsø


Styremedlem

Sigrid Helene Hanssen

Sigrid Helene Hanssen


Styremedlem

Runar Sivertsen

Runar Sivertsen


Styremedlem