Prosjektledelse handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjektet fram til ferdigstillelse. Uten en dedikert prosjektleder – med tid til å jobbe godt godt og strukturert – vil ditt prosjekt har dårligere odds for å lykkes.

Har dere et prosjekt, men mangler folk til å holde i trådene og sørge for god gjennomføring? Ofte skorter det på både tid og ressurser internt i bedriften. Da kan det være smart å få inn en ekstern prosjektleder. I næringshagen har vi erfaring med å drifte både store og små prosjekter. Vi har god kjennskap til det lokale næringslivet, og et stort nettverk å spille på – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Snakk med oss, så kan vi sammen finne en god løsning for ditt prosjekt!

Her er noen nyttige linker til hjelpemidler for prosjektledelse:

Hvordan lage en forretningsmodell – Osterwalder (Innovasjon Norge)

Få et 360° perspektiv – for nyetablerte og for de som jobber med bedriftsutvikling

Ta kontakt for hjelp med prosjektledelse

Vi kan hjelpe med

 • Organisering
 • Sette budsjett
 • Kartlegging av kompetanse
 • Koble på kompetanse
 • Fordeling av oppgaver
 • Kontakt med leverandører
 • Skrive søknader
 • Skaffe godkjenninger
 • Skaffe finansiering
 • Koble på samarbeidspartnere
 • Være rådgiver
 • Gjennomføring
 • Evaluering