Er du på investorjakt? Eller skal du søke om støtte? Det finnes lokale, regionale, statlige og internasjonale støtteordninger. Vi hjelper deg med å finne relevante ordninger for deg og ditt prosjekt!

Skal du søke støtte, er det viktig å kartlegge hvilke midler og støtteordninger som kan være aktuelle for ditt prosjekt. Rekkefølgen på hva du søker, og når, kan være avgjørende for om du får tilslag eller ikke. Her har vi i næringshagen god erfaring, og vi hjelper deg med å finne relevante støtteordninger.

De ulike finansieringsløsningene er delt opp i tre geografiske kategorier; regionale (dekker kommune og fylke), nasjonale og internasjonale. Under finner du en kort introduksjon til de mest vanlige ordningene under hver kategori.