Vi ønsker å hjelpe deg som står helt i startgropa. Våre dyktige bedriftsrådgivere bistår ferske gründere med å tenke nytt og bærekraftig. Vi hjelper bedrifter med å syreteste ideer, finne samarbeidspartnere og søke støtteordninger. Ekstra midler er ofte nødvendig for at gründerdrømmen kan realiseres.

Hva som er lurt å tenke på ved oppstart

Det finnes mange gode forretningsideer, men langt i fra alle overlever lenge nok til å se dagens lys. Vi er her for å hjelpe deg med din forretningsidé!

God planlegging og gjennomføringskraft er viktige faktorer for å lykkes. Da kan det være smart å ha med seg gode støttespillere og ekstra kompetanse allerede fra start.

Vi hjelper deg med å kartlegge og avklare alle potensielle humper i veien, før takeoff. Vi ønsker å se gode ideer ta form og vokse til attraktive arbeidsplasser i øyregionen Hitra og Frøya.

Ta kontakt med oss - vi ønsker at du skal lykkes!

Nyttige sider

Vi kan hjelpe med

  • Gjennomgang av forretningsidé
  • Valg av selskapsform
  • Kartlegging av målgruppe
  • Test av markedet
  • Tilgang til støtteordninger
  • Søknadsskriving
  • Koble på nettverk
  • Nettverksbygging
  • Budsjettarbeid
  • Finne arbeidskraft

6 kjappe tips!


Lag en forretningsplan

Her skal du utdype din idé, ditt mål og ditt marked. Hvilket marked du ønsker å få innpass i, og hvem som er dine kunder. En god plan vil hjelpe deg til å ta gode beslutninger, både i oppstartsfasen og senere.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Skal du etablere bedrift, vil valget ofte stå mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak. Alle har sine fordeler og ulemper, ulik risiko og eierstruktur. Jo mer kunnskap du har, jo lettere er det å velge selskapsformen som er riktig for nettopp deg.

Sett et budsjett

Et godt oppsatt budsjett vil hjelpe deg med å holde kontroll på utgifter og inntekter. Et budsjett vil rett og slett vise deg om du kan tjene penger på din forretningsidé.

Kartlegg dine behov

Tenk godt igjennom hva du trenger av infrastruktur, kapital og kompetanse. God kartlegging reduserer riskoen for å punktere allerede i oppstartsfasen.

Kartlegg markedet

Kunnskap rundt det du skal selge, og kjennskap til eventuelle konkurrenter, det vil gi deg en tryggere oppstart. Ikke bare får du selv verdifull innsikt, det gjør idden din mer troverdig, noe som er viktig når du skal søke om midler og hjelp.

Skaff deg et godt nettverk

Et godt nettverk vil enklere gi deg tilgang på kompetanse og erfaring. Du får råd og ideer som kan bli nyttige på veien videre. Som medlem i næringshagen blir du automatisk med i et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og ulike finansieringskilder.